Woensdag 19 feb
9de wedstrijd
windbuks-
competitie
Aanv. 19.30 uur

Zondag 23 feb.
Jeugdschieten
Aanv. 11.00 uur

Vrijdag 28 feb.
Kaartavond.
Aanvang
20.00 uur