Programma
Facebook Jeugd
                      De Boorebroelof in Bree
In 1995 woort dòr de’APK ( Aod Prinse Kompanie ) de boorebroelof in Bree wèr nie laeve ingeblaoze. ’t Iërste gezelschap waas kegelclub ’t Kerraad die same met de APK teikende vur de organizaasie. Jaore waas ‘dr in Bree gen boorebroelof miër gewees,en dao woort nag wal regelmaotig euver vruuger gepraot wie buurtvereiniging De Spilwei de boorebroelof organizeerde. Mar de APK woej 'nne gansen niejje opzet en vông in kegelclub 't Kerraad de juuste partner . Same met met Aod Prins Twan van Nellegraad (toen veurzitter van de kegelclub) woorte de de schouwers d’r ônger gezat.
Same zatte ze de de liêne oeht en dao kwaam un drejbook woe me  (achteraaf gezeen) jaore met aan de geng kôs. Dao mos vur van alles gezörgt waerre….. vur toerre ,kleijer ,en paerdespanne etc. ,mar toen woord in feite de  bazes  gelag van un boorebroelof woe mennige groêtere stad sjaloers op ken zien.
De iërste boorebroelof waas in idder geval  un groet sukses. ,t Ierste broedspaar bestòng oêt  Peetje van den Woezen Baer oeht de Piël (Petra v.Woezik-Smets , en Win van Til van Toeter Gradus ziennen Danjel (Win Grutters).
't Jaor d’r op (1996) waas ut  ruuterclub De Cowboys, die de organizaasie vur eur raekening nome,en d’r ok un geweldig fiës van makde. Now bestòng ’t broedspaar oêt Ien van Jo Niëns van de Kaojen Hook en Bertha van Netje  van Piette Gradus (Ien Martens -Niëns en Ralf van Herm van de Sik, en Francis van Piet Kuyl (Ralf Vaesssen).
’t Entoesjasme sloog euver op de bevolking en de Breetse vereinginge stônge in de reej um te organizeere. De opzet van de APK kòs as geslaag geneump waerre.
In 1997 kwaam de organizaasie terech beej veer vrindeclubs, te weite: Daldeejen, Ken, D’n Tunnel en Viaduct. Broed waar Germy van Sjaak van Rooven -Handrie  en Mie Duijf-Petran zienne Bert (Germie v,d, Sterren - Roeven). Broedegom waas Ceriel van Jér van Joppen-Sjang en An van Greijne -Petran (Ceriel Joppen).
1998 waas ’t jaor van buurtvereiniging Veldsehuús. Die makde d’r un geweldige heppening van.   Broedspaar ware Dorien van Jaer van Knechjes Handrie en Mia van Graad van de Baesdonck (Dorien Billekens _ Coopmans) en Wien van Jeu van Smidjes Wien en Tiny van Hannes Sigaar (Wien Peeters).
In 1999 is het de beurt aan de MVC-veterane. De  broed  is nòw Doré van Sjraar van Nellegraad en Fien van Tuutjes Hein (Doré Trepels - Smets). De rol van broedgom kwaam vur raekening  van Ebie van Heinz van Hein de Mulder en Lenie van Ib van de Kapper (Ebi Eickes). De boorebroelof greujt nag stiëds en is den al un trint neer miër weg te dinke beej de vestelaovend.
De resepries, die altiëd op de deezigmiddig in Zaal Niëns gehaojje waerre, waere wie langer wie drökker bezoch.
In 2000 is de organizaasie in heng van Kiët 4-ever en FC Niëns. De rolle van ’t broedspaar zien vur Sandra  van Lei van Sjeng van ’t Beurke en Annemie van Jan van de plek van Smits (Sandra v.d. Sterren - Janssen) en Jaap van Hay van Gies van de Lange  Hein en Leen van Steegers Sjeng (Jaap Hermans).
In 2001 houwt de fòmfaar op de tròm. ’t Boorebroedspaar zörg vur de muziek en besteit oeht: Ellen van Jeu van Steph van de Smeed en Mia van Jeu van Stoxer Toën (Ellen Chatrou - Gommans) en Hein van Jo van Graad van Laor Hein en Francien van Grardje  van Frenske ’t Vèrrekesmènke Hein Peeters). De fòmfaar luùd zeen , en huure, det ze miër kenne as toette !!
2002 Is’t jaor van de hankbalclub (Breeton Sport AC). ’t Broedspaar besteit oët Sjraar van Vrieswieks Sjang & Dien van Potloëde Sjeng (Sjaar v. Rijswijck) en Milly van Jan van Heine Niek en Ger van Pont Sef zien Nel (Milly Greyn). En ok de hangkbalclub makde d’r un geweldig fiës van !! De balle knalle !!!
In 2003 is ’t de beurt aan ’t Brits mannekoër . Broëd is Tilly van Gon van Heinemans Sjang en Hanneke van Nolle Tentje (Tilly Terporten). Broëdegom is nemes minder den Math van Lei van de Stuiver van de Vosberg oët Kepél en Anna van Gradus van de Smeed van Nabben op Steyl (Math Steyvers).Ze zinge zich de lònge oët ’t lief, woedoor ook dit jaor as geslaagd de anale ingeit.
In 2004 is d’r wèr unne gas vrindegroepe aan de beurt. ’t Kratje, Dandy, Braakaap en de Kalde buus doon wat d’r van eur verlangt wuurd,en det met vuul verve. Nouw besteit ’t broedspaar oët Karin van Sil van Sis zienne Sjeng en Mie van Pubbe Wiel (Karin Daniëls - Jacobs) en Paul van Sjeng Cox Petran en  Fried van van Kessels Graad (Paul Cox).
In 2005 bestong de boorebroelof 10 jaor en vierde de APK ok un jubileum. In dit jaor nome ze ganse organizaasie vur eur raekening. En met zoëvuul ervaring in eur midde (allemaol Aod Prinse !!) waas det un peulleschilletje. Broëd woort Gerry van Wiel van Kempen Thei van de Zankberg en Mie van Geele Kuüb oet Seerum (Gerry Niëns - Kempen) ,en Frans van Toens-Joep ziene Sjang en Wies van Wientje (Frans Hillen).
In 2006 waas d’r wer un buurtvereiniging aan de beurt. De opgebleujde buurtvereiniging van de Aoj Pastorie ging veurtvarend te werk. Broedspaar waas Mieke van Baer Hendrikx van Toën  oêt de Miëbemd oêt Zerum (Mieke Dohmen) en as broedgom fungeerde Hay van Lintjens en An van Kessels -Graad (Hay Lintjens). Ze makde d’r ein geweldige broelof van.Un echte boorebroelof waerdig.
In 2007 kwamen twiejje vrindegroep aan de beurt, t.w. Britse Vrijbuiters en Ik weit van niks .Broedspaar waas Mariëlle van Chriet van Graad van Liëwerik-Toën en Grada van de Heldense Boor ziënne Chris en van Truus van Jaer van Hebbe-Frits en Mie van Dureske (Mariëlle Wijnen). Broedgom: Wilbert van Graat van Tinus van Laor en Catrien van Doeren Heinkes en van Grit van Duijf-Joep en Mina van Nölke ziënne Wullem (Wilbert Peeters). Zeej woorte in de onech verbônge op vestelaovesdeezig 20 fibberwarie. ’t Wozocoplein razelde en dazelde !!
In 2008 gòjde de Tennisclub ún belke op. Zeej stoke d’r vuul tiëd en enrgie in ,woedoor de boorebroelof in Bree wer biezònger suksevol verleep. Zeej kwame ok met un eige liedje op de proppe, war good insloog. De broëd waas Els van Sjeng van Enkes Truuj en Truuj van Manders Driek (Els Poulissen - Huys) en as broedegom de man met de bèste  grôngk  van Bree’t nl.  Thei van Sjeng van Iedjes Thei en Nel van Wulleme-Lowie (Theo v.d. Broek). 
In 2009 greep VC Asterix eur 40-jeurig bestaon aan öm de boorebroelof te organizeere. ’t Broëdspaar bestông oët : Annie van Piet Sonnemans Nelis en Bârde An en Leen van Kläöskes Sef (Annie Sonnemans) , en Karel van Frans van krante Karel en Nel van de pos oët de Loi (Karel Gatzen).
In 2010 waas ’t de beurt aan de voetbalclub MVC’19. ’t Broëdspaar bestông oët Wendy van Mat van Handrie van Gellen Tinus en Truus van Jeu van Stens Giel (Wendy Gellen) en Leon van Leo van Wiel van de sjeet en Gonny van Jo Deriks van de Brookéze (Leon Winthagen).
En ok zeej makde d’r ein geweldig fës van.

Natuurlik heel al die jaore de APK de eindverantwoordelikheid vur de organisatie en zörgde de Firma Niëns vur de houfsponsering van de boorebroelof.

En den dit jaor , 2011. De schötterie besteit 125 jaor , en det waas de oehtgelaezen kans öm de boorebroelof te organizeere. ’t Boorebroelofsgezelschap zal vuul bekinde gezichte laotte zeen. Unne hiëlen houp waren d’r beej de iërste boorebroelof ok al beej en moge op herhaling. Inmiddels wuurt d’r hel gewerkt öm alles op puútjes te kriege. Dao is al vuùl werk verzat. Op 't Booremoosbal op zaoterdig 19 fibberwarie zal 't broëdspaar in de boorescheùr van Niëns in d'n òngertrouw gaon. Geej ziet natuurlik allemaol van herte welkom op deze aovend !!
DE SCHÖTTERIE GEIT KNALLE !!!!!!!

DCIM/100MEDIA/DJI_0122.JPG