Vrijdag 25 januari
Jaarvergadering
Aanvang 20.00 uur

Maandag 28 jan.
Brainstormen
Bondsfeesten
Aanvang 19.30 uur

Woensdag 30 jan.
8ste  wedstrijd
onderlinge wind-
bukscompetitie
Aanvang 19.30 uur 
\

Zondag