Woensdag 21 nov.
4de wedstrijd onderlinge windbukscom-
petitie  19.30 uur

Vrijdag 23 nov.
Cecilia-feest
 
\

Zondag